chǐ, yīngchǐ
фут (ағылшын мен американның ұзындық өлшемі, 30.5 сантиметрге тең)

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I zhĭ ㄓˇ 同“ ”。 宋 蘇舜欽 蘇舜元 《丙子仲冬紫閣寺聯句》: “昏明呎尺變, 身世逗留增。” II chĭ ㄔˇ yīngchĭ 〡ㄥㄔˇ “ 英 尺”的舊稱。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:chi3 量詞。 英制計算長度的單位。 一呎等於十二吋。 亦稱為“英尺”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — chǐ (1) ㄔˇ 又 (2) y塶gch? (4) ㄧㄥˉ ㄔˇ (5) 英美制长度单位, 一呎为十二英寸, 约合中国市尺九寸一分四厘(中国大陆地区已停用此字, 写作 英尺 )。 (6) 郑码: JXS, U: 544E, GBK: 85D5 (7) 笔画数: 7, 部首: 口, 笔顺编号: 2515134 …   International standard chinese characters dictionary

 • 呎磅 — 拼音:chi3 bang4 以一磅的力作用在物體上, 使物體沿作用力的方向移動一呎所作的功, 稱為“呎磅”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 呎燭光 — 拼音:chi3 zhu2 guang 一燭光對一呎遠的距離所生的照度。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 板呎 — 拼音:ban3 chi3 量詞。 計算木材體積的單位。 一吋厚乘以一呎寬乘以一呎長的體積稱為“一板呎”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • Hong Kong units of measurement — is based on the measurement units of Chinese of Qing Empire, British Imperial and metric. Both British Imperial and Chinese units were used until recently. In 1976 Hong Kong started the conversion to the metric system. This has now been almost… …   Wikipedia

 • 空中芭蕾 — 拼音:kong zhong ba lei3 一種在空中跳芭蕾舞的技藝。 藝人身帶降落傘從一萬二千呎的高空跳下, 下降至二千呎時開始表演芭蕾舞, 因為身在空中, 所以要藉空氣調整動作。 比賽時, 得有人陪伴錄影, 裁判以錄影內容評定高低。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 丁方 — 四方。 蘇曼殊 《斷鴻零雁記》第二十章: “余視此樓頗廣, 丁方可數丈。” 《花城》1981年第4期: “長期以來, 由於局促在一個丁方不夠百呎的小房間, 為了省地方……不得不把睡床向一列窗戶邊橫擺着。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — cùn ㄘㄨㄣˋ yīngcùn 〡ㄥㄘㄨㄣˋ 英語inch的譯名。 亦稱英寸。 英 制長度計量單位。 12吋為一呎, 36吋為一碼。 一吋合法定計量單位2.54厘米或市制0.762寸。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — zhĭ ㄓˇ 〔《廣韻》諸氏切, 上紙, 章。 〕 亦作“ ”。 1. 周 制八寸曰咫, 合今市尺六寸二分二厘。 《國語‧魯語下》: “有隼集于 陳侯 之庭而死, 楛矢貫之, 石砮, 其長尺有咫。” 韋昭 注: “八寸曰咫。” 《說文‧尺部》: “咫, 中婦人手長八寸謂之咫, 周 尺也。” 2.比喻近或短。 《逸周書‧太子晉》: “視道如咫。” 孔晁 注: “咫喻近。” 《新唐書‧西域傳上‧高昌》: “陛下終不得 高昌 圭粒咫帛助中國費, 所謂散有用事無用。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.